Svensk «overhaling»

Ulikheten øker i Reinfeldts Sverige – Høyre vil føre samme politikk i Norge

AV ALI ESBATI
Publisert i Klassekampen, 19.desember 2012

De siste årene har det blomstret opp en voldsom omsorg for velferdsstatens historie og framtid på den norske høyresida. Den mest omsorgsfulle av alle ser ut til å være lederen for tankesmia Civita, Kristin Clemet, som omtrent en gang i uka forteller historier om politisk konsensus rundt velferdsstatens framvekst, samtidig som hun foreslår at nye gartnere skal ta over for å frisere kantene forsiktig for å gjøre ting litt mer stilig og framsynt.

I Dagens Næringsliv 29. november hyller Clemet for eksempel den nordiske modellen, men bekymrer seg over «reformvegringen» til Jens Stoltenberg og venstresida. For det trengs en «jevnlig overhaling» hvis modellen skal fortsette å fungere, mener hun. Dette har man ikke bare forstått i Civita, men også i Sverige og Danmark. I Sverige, skriver Clemet, har man gjort likheten «litt mindre». Men: «Til gjengjeld er effektiviteten i økonomien i sterk bedring, noe som øker veksten og legger grunnlag for større likhet siden, fordi flere kan komme i arbeid».

Ifølge OECD har økningen av ulikhet i Sverige vært en av de aller raskeste i den industrialiserte verden siden begynnelsen av 1990-tallet. Siden regjeringen Reinfeldt tok over i 2006, har man jobbet hardt for å styrke denne trenden. Mens den rikeste tiendedelen av befolkningen økte sin disponible inntekt med 56.000 kroner i perioden 2006–2010, ble de fattigstes allerede lave inntekter redusert. I samme periode, som en direkte effekt av denne politikken, økte andelen som lever med «langvarig lav økonomisk standard» dramatisk, fra rundt 3,5 prosent til nesten seks prosent. Man må være sterk i troen hvis man hevder at dette «legger grunnlag for større likhet seinere».

Reinfeldtregjeringens «arbeidslinje» har foreløpig sørget for at arbeidsløsheten er høyere og sysselsettingsgraden lavere enn da de tok over. Det som framfor alt har økt, er ungdoms- og langtidsledigheten. Ifølge ferske tall fra den svenske Arbetsförmedlingen var arbeidsløsheten 7,8 prosent i 2012, og den antas å stige i både 2013 og 2014.

Den svenske regjeringen har styrt etter samme idé som Clemet og høyresida i Norge vil ha som ledestjerne for norsk politikk: Å gjøre det «mer lønnsomt å arbeide», det vil si å dele ut økonomiske straffer til alle som er arbeidsløse, syke eller uføre; noe som kompletteres med ekstra belønning til alle som har stor formue. Det sier mye at Clemet – med støtte i The Economist, som tidligere har utnevnt fagforeninger i offentlig sektor til framskrittets hovedfiende – kaller dette for en «overhaling», der «de offentlige tjenestene er opprettholdt, mens skattene og stønadene er litt redusert for å styrke arbeidslinjen».

En internasjonal studie konstaterte i år at forverringen i svenske velferdsordninger har vært «bemerkelsesverdige». Faktiske utbetalinger ved arbeidsløshet har gått fra nest høyest i verden i 2005 til å være under gjennomsnittet i OECD. Mer enn hver tredje arbeidsløse får ingenting. Og reglene for å få økonomisk støtte ved langvarig sykdom er nå de strengeste i hele OECD. Systemskiftet som har blitt gjennomført i Sverige, er delvis selvforsterkende. De som rammes, er først og fremst mennesker som allerede har det vanskelig. Hos den majoriteten som for øyeblikket ikke har havnet utenfor, oppstår det gjerne en slags selvgod engstelse. Distansen til dem som rammes, skaper illusjoner om egen fortreffelighet. Man klemmer hundrelappene fra den lavere skatten litt hardere i neven. Og hos dem som har havnet utenfor: bitterhet og resignasjon.

Slik gjennomføres angrepet mot (den fortsatt populære) velferdsstaten smartere – man undergraver snarere enn stormer. Men iblant skinner de prinsipielt svært langvarige endringene igjennom også i den offisielle, polerte retorikken. Som når Fredrik Reinfeldt i et intervju fem år etter at han tok over kommenterte kritikken om at mange arbeidsløse ikke lenger får hjelp: «Det som skjer, er at folk finner andre måter å forsørge seg på … Man får støtte og hjelp av foreldrene, partneren eller på en annen måte».

Det er nettopp denne situasjonen – den maktesløsheten og underordningen den skaper – som den nordiske velferdsmodellen en gang ble bygget opp for å unngå. Det er dette valgkampen bør handle om.

Ali Esbati
Økonom, Manifest senter for samfunnsanalyse

Vist 1210 ganger.

Andre tekster

Høyresidens argumenter

Hva skyldes veksten?

Venstresidens argumenter

Verdighet på anbud

Presset fellesskap

Siv Jensens Metode™

Sterk motstand mot klassedelt helsevesen

Myter om årsaker til vekst i privat helseforsikring

Faktasjekk: Høyre og Frp om privat helseforsikring

Svensk blikk på norsk valgkamp

Uvirkelig skattedebatt

Høyresidens argumenter

Sosialdemokratiets sjel

Veien videre for venstrekreftene

SV og olja

En oversett skandale

USA i finanskrise: De rike klarer seg best – forskjellene øker

Boblens makt

Rødgrønne festtaler i Soria Moria II

Soria Moria II: Festtaler og realiteter

Ny rapport om offentlig ansattes pensjon

Publikasjoner gammel

Skikk og bruk

Rituelle antakelser

Diagnosemakt

Her er løsningene, Jens

Løsningene finnes på arbeidsplassene

Økologi: privatiseringens tragedie

Mistillitens pris

Verdier og moral

Ruinene langs "den tredje vei".

Ladet statistikk om fattigdom

CO2-kvotenes vidunderlige nye verden

Formålsparagraf

Velferdsbombe

Vått krutt

Et arbeidsliv i ubalanse

John Bernander Den Enøyde

Har vi vært her før?

Sykefravær og svartmaling

Blå arbeidslinje

Uetterrettelig om sykefravær

Déja vu

Tetzschners tillit

En syk debatt

Bevis for ulikhetens pris

Ulikhet skader folkehelsa

Er Sverige et forbilde for norsk sykelønn?

En ny dagsorden

Den norske reprisen

Harald Eia hos Manifest Analyse

Manifest Årskonferanse 2010: Program

Retningslinjer for Fagligpolitisk råd

Rituell rapport

Blå tvangstrøye

På vei inn i et uføre

Unødig nød

Kan sykehusnedleggelser sprenge den rødgrønne regjeringen?

«Det frie marked» og arven fra slaveriet

Test

Veivalg for de rødgrønne

Mon(k)ey for nothing

Nordmenn er LATE!

«Heroes of Human Rights»

Freedom Forum i naive Norge

Politisk indoktrinering i skolen

Bak Freedom Forums fasade

Regningen fra Hellas

Loïc Wacquant

Farlig medisin

Globalisert depresjonspolitikk

Noen nødvendige saksopplysninger

Beruset papegøye

Det vitenskapelige rådet

Civita på tynn is

Deflasjonspolitikk på spansk

Bli abonnent hos Manifest tankesmie

Livets lotteri

Farlige bonuser

Styret i Manifest senter for samfunns-analyse

En ISS-hotellarbeiders legeerklæring

Ny rapport: ISS-metoden

Skitne forhold i renholdsbransjen

Tankekrigen koster - bli Manifestvenn!

Det fagligpolitiske rådet

Amerikanere foretrekker svensk inntekstfordeling

24 rom om dagen

ISS-metoden

Godt statsbudsjett – men for hva?

Finansjackpot

Frp: Medisinsk uføre er «arbeidsføre»

Klassespørsmålet

Bli Manifestvenn!

Politikk for ulikhet

Kontakt oss

Publikasjoner

Frihandel eller rettigheter?

Frihandel eller rettigheter?

Våre ansatte

Finansiering

De rikeste har det fortsatt bra

Manifest Analyse i mediene

Utenfor velferden

Finansiell krigføring?

Løsarbeidersamfunnet

Fakta og følelser

Faktasvakt av DN

En zombiehær over Europa

Stoltenberg avsporer uføredebatten

Hva sa Flåthen om uføres pensjon?

Når velferd er viktigst og gode råd dyre

Stoltenbergs skjermingsmekanisme

Svar til Jan Arild Snoen

Valutakriger

Syv spørsmål til statsministeren om uføres alderspensjon

Ny rapport fra Manifest Analyse: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Demografidemagogi

Fra trygd til fattigdom

En aktiv fattigdomslinje

Fra problem- til faktaformuleringsprivilegium

Tre bølger

Privat lønn for offentlig arbeid

Striden som venter

Protester mot angrep på fagforeninger i Wisconsin

Tilgi dem ikke...

Program for Manifest Årskonferanse 2011

Rapport om økonomisk maktkonsentrasjon etter 1990

Derfor er økt ulikhet et samfunnsproblem

Bemanningsuvesenet

Milliardærfellen

Kvinners sykefravær – sett fra kjøkkenbordet

Eurokrise utan ende

Øversteprestens comeback

I lov og realitet

Sterke protester mot det svenske sykelønnssystemet

100 % offentlig eierskap

SØLVPUSSFRADRAGET – SVENSKE ERFARINGER

Subsidiehøyre

Skattelette for de rikeste - igjen

Misvisende om uførepensjon og arbeidsmoral

FAKTA: Arbeidsmiljøloven

FAKTA: Adecco-skandalen

FAKTA: Konkurranse-utsetting og privatisering

FAKTA: «Nordsjøturnus»

FAKTA: Eiendomsskatt

Konkurranse-utsetting og privatisering

Skatt og velferd

Ansattes rettigheter

Støtt en greker!

Kommunevalg 2011

Til våre tapte kamerater

Brukerveiledning

Clemet og kunnskapens pris

Oslo-valget

Den blå middelklassen

Bak jubelen

Ny rapport: «Ute av balanse»

Skatteskrekk

Sutreklassen

Krisen bak krisen

ALLEREDE OVER 100 PÅMELDTE TIL ÅRSKONFERANSEN!

Et slitent system

Fra ineffektivitet til oligopol?

Arven etter Thatcher

Vår tids viktigste sosiolog

Overstatlig trykkoker

Sverige: Fattigdom og elitelønninger

Tysk fagbevegelse forbereder seg på storstreik

Republikanernes fagforeningshat

Egypts økonomiske sjokkdoktrine

Eldrebølgen - hvor ille?

Virker pisken?

Produktiv pappaperm

Hellas vs. Argentina

Ulikhet og finanskrise

Fattigdomslinjen

Valg i Hellas

Den høye kostnaden ved Tysklands økonomiske suksess

Felles motstand mot kuttpolitikken

Vikårbyrådirektivet - en seier for fagbevegelsen?

Kuttmotstanden øker

Masteroppgaver - statsvitenskap

Masteroppgaver - sosiologi

Masteroppgaver - samfunnsøkonomi

Irland stemmer over «selvmordspakt»

Manifest Master

MASTERIDEER

Ny rapport om den svenske skolen

Ulikhetskrisa

Høyres skolebaroner

Fornuft og undergang

Teori viktigere enn praksis?

Ungdommen nå til dags

Melands faktafest

Fordeling og stagnasjon

En synlig boble

Høyre truer de faste jobbene

Privatskoler er ikke løsningen

Fakta om Folketrygd

Masteroppgaver - historie

Sysselsetting og uførhet – misvisende problemstillinger

Demokratisk årelating

Før boblen brister…

Svensk «overhaling»

VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON?

Velferdsvalg

Sykelønnsspørsmålene Høyre ikke svarer på

Høyres uavklarte sykelønn

Privatskole-profitørene

Forbildet Sverige?

Veksthemmende skatteletter

Blåblått verdensbilde

Rapport om den svenske skolen

Elitenorge og grasrotnorge

NHO på godt og vondt

Å sage sin egen gren

Manifest-støtte i det blå?

Kontroll er bra, tillit er bedre

Lov og orden med Frp?

Fakta og fordommer

MANIFEST ÅRSKONFERANSE 2015

Program Manifest Årskonferanse 2015