Demokratisk årelating

AV ALI ESBATI
Publisert i Klassekampen 14. november

Klassekampen skrev på fredag om hvordan det greske parlamentet jenket på sine egne prosedyreregler da den stemte gjennom nye dekreter fra «troikaen», mens 100.000 mennesker demonstrerte utenfor. Aftenposten rapporterte noen dager tidligere om bordeller som sponser fotballag og skoler. Slike oppfinnsomme påfunn vil vi nok å se mer av etter hvert som offentlige institusjoner tappes for penger og landet avindustrialiseres.

I store deler av Europa pågår det et dramatisk sammenbrudd av demokratiske institusjoner og sosiale kontrakter. Utdanningssystemet og helsevesenet rammes hardt. I Hellas stopper tilgangen på viktige medisiner opp. I Portugal privatiseres sykehus. I de kriserammede landene har selvmordstallene økt kraftig. I forrige uke hoppet en 53 år gammel spansk kvinne fra balkongen da hun ble kastet ut fra leiligheten sin – noe som rammer 500 spanjoler hver dag.

De økonomiene som har fått redningspakker, har fortsatt å stå stille eller krympe, statsgjelden har økt i forhold til BNP, og ikke minst har arbeidsløsheten skutt i været. I både Hellas og Spania er over 25 prosent av arbeidskraften uten jobb. Tallene for Portugal og Irland er over 15 prosent. All tidligere erfaring viser at kostnadene ved denne arbeidsløsheten – i form av fattigdom, depresjon, kriminalitet, misbruk – vil tynge disse landene også lenge etter et eventuelt framtidig oppsving i økonomien.

Det faktiske innholdet i de «reformene» landene påtvinges, er at produksjonskapasitet ødelegges, og at retten til framtidige betalingsstrømmer plyndres. Det gjelder alt fra naturressurser som selges til pensjonsrettigheter som oppheves.

De politikerne i EUs kjerneland, særlig i Tyskland, som fronter krisepakkene, vil signalisere at de står for hardbarket økonomisk fornuft, og at de dermed forsvarer sine egne skattebetaleres interesser. I virkeligheten er sammenligningen nobelprisvinneren Joseph Stiglitz bruker, om nedskjæringspolitikken som en «selvmordspakt», mer passende.

Dynamikken i denne katastrofale prosessen er naturligvis ikke upåvirket av økonomiske interesser. Den tyske kapitalen har tjent godt på kombinasjonen av at reallønninger for tyske arbeidere har stått stille eller sunket, og at konkurrentlandene samtidig har måttet bruke en valuta som er for høyt vurdert for dem. Eurokonstruksjonen har dermed skapt store handelsunderskudd i «periferilandene»: Sør-Europa og Irland. Disse underskuddene har blitt finansiert gjennom private og offentlige lån. Det er i all hovedsak banker i kjernelandene som har stått for disse lånene, som har generert betydelige inntekter for disse bankene. I midten av 2008 hadde franske og tyske banker rundt 600 milliarder euro hver i eksponering mot landene i periferien. Når den risikoen man allerede har tatt betalt for faktisk ble materialisert grep EU-systemet inn.

Da Roosevelt gjennomførte sin New Deal for å møte kollapsen i 1929, ble han, som økonomen James K. Galbraith har påpekt, lagt for hat av datidens oligarker. Dette til tross for at omleggingen førte til økonomisk restitusjon og bedre forretningsmuligheter. Årsaken var at Roosevelt utfordret og ødela deler av det sosiale maktsystemet. Selv om samfunnsøkonomien blomstret, måtte oligarkenes relative rolle bli mindre.

Roosevelt kunne likevel drive igjennom mye av politikken sin basert på demokratisk legitimitet. Dette gjaldt også de europeiske regjeringene som gjorde folkelige krav om til reformpolitikk.

I dagens EU ruller den sammenvokste politisk-økonomiske eliten tilbake en rekke rettigheter som folk i Europa har kjempet frem. Det gjøres ved at ikke-folkevalgte institusjoner, med EU-byråkratiet som katalysator, raskt får større rettigheter.

Når flere søreuropeiske fagforeninger nettopp i dag organiserer streiker og demonstrasjoner, forsvarer de derfor mer enn lønninger og arbeidsvilkår. De injiserer litt håp i det hardt pressede demokratiet i Europa. Det store spørsmålet bør ikke være hvorfor de protesterer, men hvorfor man har sett så lite aktiv solidaritet med dem i andre land som ikke er rammet like hardt. Det kan komme til å koste oss dyrt.

Ali Esbati
Økonom i Manifest Analyse

Vist 643 ganger.

Andre tekster

Høyresidens argumenter

Hva skyldes veksten?

Venstresidens argumenter

Verdighet på anbud

Presset fellesskap

Siv Jensens Metode™

Sterk motstand mot klassedelt helsevesen

Myter om årsaker til vekst i privat helseforsikring

Faktasjekk: Høyre og Frp om privat helseforsikring

Svensk blikk på norsk valgkamp

Uvirkelig skattedebatt

Høyresidens argumenter

Sosialdemokratiets sjel

Veien videre for venstrekreftene

SV og olja

En oversett skandale

USA i finanskrise: De rike klarer seg best – forskjellene øker

Boblens makt

Rødgrønne festtaler i Soria Moria II

Soria Moria II: Festtaler og realiteter

Ny rapport om offentlig ansattes pensjon

Publikasjoner gammel

Skikk og bruk

Rituelle antakelser

Diagnosemakt

Her er løsningene, Jens

Løsningene finnes på arbeidsplassene

Økologi: privatiseringens tragedie

Mistillitens pris

Verdier og moral

Ruinene langs "den tredje vei".

Ladet statistikk om fattigdom

CO2-kvotenes vidunderlige nye verden

Formålsparagraf

Velferdsbombe

Vått krutt

Et arbeidsliv i ubalanse

John Bernander Den Enøyde

Har vi vært her før?

Sykefravær og svartmaling

Blå arbeidslinje

Uetterrettelig om sykefravær

Déja vu

Tetzschners tillit

En syk debatt

Bevis for ulikhetens pris

Ulikhet skader folkehelsa

Er Sverige et forbilde for norsk sykelønn?

En ny dagsorden

Den norske reprisen

Harald Eia hos Manifest Analyse

Manifest Årskonferanse 2010: Program

Retningslinjer for Fagligpolitisk råd

Rituell rapport

Blå tvangstrøye

På vei inn i et uføre

Unødig nød

Kan sykehusnedleggelser sprenge den rødgrønne regjeringen?

«Det frie marked» og arven fra slaveriet

Test

Veivalg for de rødgrønne

Mon(k)ey for nothing

Nordmenn er LATE!

«Heroes of Human Rights»

Freedom Forum i naive Norge

Politisk indoktrinering i skolen

Bak Freedom Forums fasade

Regningen fra Hellas

Loïc Wacquant

Farlig medisin

Globalisert depresjonspolitikk

Noen nødvendige saksopplysninger

Beruset papegøye

Det vitenskapelige rådet

Civita på tynn is

Deflasjonspolitikk på spansk

Bli abonnent hos Manifest tankesmie

Livets lotteri

Farlige bonuser

Styret i Manifest senter for samfunns-analyse

En ISS-hotellarbeiders legeerklæring

Ny rapport: ISS-metoden

Skitne forhold i renholdsbransjen

Tankekrigen koster - bli Manifestvenn!

Det fagligpolitiske rådet

Amerikanere foretrekker svensk inntekstfordeling

24 rom om dagen

ISS-metoden

Godt statsbudsjett – men for hva?

Finansjackpot

Frp: Medisinsk uføre er «arbeidsføre»

Klassespørsmålet

Bli Manifestvenn!

Politikk for ulikhet

Kontakt oss

Publikasjoner

Frihandel eller rettigheter?

Frihandel eller rettigheter?

Våre ansatte

Finansiering

De rikeste har det fortsatt bra

Manifest Analyse i mediene

Utenfor velferden

Finansiell krigføring?

Løsarbeidersamfunnet

Fakta og følelser

Faktasvakt av DN

En zombiehær over Europa

Stoltenberg avsporer uføredebatten

Hva sa Flåthen om uføres pensjon?

Når velferd er viktigst og gode råd dyre

Stoltenbergs skjermingsmekanisme

Svar til Jan Arild Snoen

Valutakriger

Syv spørsmål til statsministeren om uføres alderspensjon

Ny rapport fra Manifest Analyse: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Demografidemagogi

Fra trygd til fattigdom

En aktiv fattigdomslinje

Fra problem- til faktaformuleringsprivilegium

Tre bølger

Privat lønn for offentlig arbeid

Striden som venter

Protester mot angrep på fagforeninger i Wisconsin

Tilgi dem ikke...

Program for Manifest Årskonferanse 2011

Rapport om økonomisk maktkonsentrasjon etter 1990

Derfor er økt ulikhet et samfunnsproblem

Bemanningsuvesenet

Milliardærfellen

Kvinners sykefravær – sett fra kjøkkenbordet

Eurokrise utan ende

Øversteprestens comeback

I lov og realitet

Sterke protester mot det svenske sykelønnssystemet

100 % offentlig eierskap

SØLVPUSSFRADRAGET – SVENSKE ERFARINGER

Subsidiehøyre

Skattelette for de rikeste - igjen

Misvisende om uførepensjon og arbeidsmoral

FAKTA: Arbeidsmiljøloven

FAKTA: Adecco-skandalen

FAKTA: Konkurranse-utsetting og privatisering

FAKTA: «Nordsjøturnus»

FAKTA: Eiendomsskatt

Konkurranse-utsetting og privatisering

Skatt og velferd

Ansattes rettigheter

Støtt en greker!

Kommunevalg 2011

Til våre tapte kamerater

Brukerveiledning

Clemet og kunnskapens pris

Oslo-valget

Den blå middelklassen

Bak jubelen

Ny rapport: «Ute av balanse»

Skatteskrekk

Sutreklassen

Krisen bak krisen

ALLEREDE OVER 100 PÅMELDTE TIL ÅRSKONFERANSEN!

Et slitent system

Fra ineffektivitet til oligopol?

Arven etter Thatcher

Vår tids viktigste sosiolog

Overstatlig trykkoker

Sverige: Fattigdom og elitelønninger

Tysk fagbevegelse forbereder seg på storstreik

Republikanernes fagforeningshat

Egypts økonomiske sjokkdoktrine

Eldrebølgen - hvor ille?

Virker pisken?

Produktiv pappaperm

Hellas vs. Argentina

Ulikhet og finanskrise

Fattigdomslinjen

Valg i Hellas

Den høye kostnaden ved Tysklands økonomiske suksess

Felles motstand mot kuttpolitikken

Vikårbyrådirektivet - en seier for fagbevegelsen?

Kuttmotstanden øker

Masteroppgaver - statsvitenskap

Masteroppgaver - sosiologi

Masteroppgaver - samfunnsøkonomi

Irland stemmer over «selvmordspakt»

Manifest Master

MASTERIDEER

Ny rapport om den svenske skolen

Ulikhetskrisa

Høyres skolebaroner

Fornuft og undergang

Teori viktigere enn praksis?

Ungdommen nå til dags

Melands faktafest

Fordeling og stagnasjon

En synlig boble

Høyre truer de faste jobbene

Privatskoler er ikke løsningen

Fakta om Folketrygd

Masteroppgaver - historie

Sysselsetting og uførhet – misvisende problemstillinger

Demokratisk årelating

Før boblen brister…

Svensk «overhaling»

VILLEDER DAGSREVYEN OM PENSJON?

Velferdsvalg

Sykelønnsspørsmålene Høyre ikke svarer på

Høyres uavklarte sykelønn

Privatskole-profitørene

Forbildet Sverige?

Veksthemmende skatteletter

Blåblått verdensbilde

Rapport om den svenske skolen

Elitenorge og grasrotnorge

NHO på godt og vondt

Å sage sin egen gren

Manifest-støtte i det blå?

Kontroll er bra, tillit er bedre

Lov og orden med Frp?

Fakta og fordommer

MANIFEST ÅRSKONFERANSE 2015

Program Manifest Årskonferanse 2015